Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik

Vi i Liberalerna tror på individen. Vi tror att varje person ska kunna ta sig dit man vill – oavsett var man är ifrån, och vilka villkor man fick i livets början. Vi tror inte bara att detta skapar lyckligare och starkare individer, utan också ett bättre samhälle, och vi baserar all vår sakpolitik på denna grundläggande människosyn.

Vår kommuns framtid hänger på skolan. Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet. Kunskap är också grunden för demokratin. Utbildning ger även närsamhället liv. Därför är skolan helt avgörande för kommunens framtid. Vi liberaler sätter skolan främst. Vi behöver god tillgänglighet till skola i kommunens alla delar. Det ska vara en likvärdig utbildning som ger alla elever den utbildning de har rätt till. I vår kommun kan det innebära att skolorna har olika organisationer och varierar i storlek, men att kunskapskraven inte sänks. Lärare och rektor ska ha stöd i lagen och av lokala rutiner för att kunna skapa studiero och ordning och reda i skolan. Vi vill ha god trafiksäkerhet utanför alla förskolor och skolor. Samarbete mellan skolan, vägansvariga och trafikanter måste till. Kommunens gymnasieskola ska ha utbildningar som ger möjligheter för dess elever att förverkliga sina framtidsdrömmar. Drömmar som ger arbete i närområdet, i Sverige eller i världen.

Sverige behöver fler poliser, både i våra städer och på landsbygden. Varje polis behöver en lön värdig någon som varje dag riskerar sitt liv för vår frihet. Därför vill vi höja varje polis lön med 4000 kronor. Dessutom vill vi satsa på trygghetsvakter på gator och torg, som utför de mindre uppgifter som poliskåren idag inte har tid eller resurser för.

Den offentliga mat som Leksands kommun varje dag bekostar och serverar slängs idag i alldeles för hög grad samtidigt som det finns framgångsrecept av kommuner som satsat på närproducerad mat av hög standard tillsammans med en god måltodmiljö. Vi kan åstadkomma en förbättring av maten som många av våra skolor och äldreboenden serverar. Detta skulle minska matsvinnet, öka koncentrationen i våra skolor och ge våra äldre medborgare den kvalitet de förtjänar.

Leksand måste inte bara fungera idag, utan också om 20 år. Vår välfärd hotas av bristen på arbetskraft, och det bästa sättet att försäkra personalförsörjning är genom praktikplatser. Vi vill därför arbeta stenhårt för att alla offentliga verksamheter i Leksand kan fylla praktikplatser, samtidigt som de tillgodoser kommunens invånares behov.

Lägg din röst på liberalerna om du vill ha större frihet över ditt liv, ett civilsamhälle som förvarar de svaga och en välfärd som spenderar våra skattepengar effektivare.