Om Per

 

Förtroendeuppdrag

Kommunfullmäktige: Ledamot
Länsförbundets styrelse:
Ledamot
Kommunstyrelsen: Ersättare
Allmänna utskottet:  Ersättare
Jury för tryckfrihetsmål gr 1: Ledamot