Om Lotten

Lotten Kluck, Plintsberg.

Jag har varit engagerad inom partiet sedan 1992. Mitt driv för politiken och liberalismen hittar jag i de klyftor som finns i Sverige. Klyftorna syns på olika sätt, i utbildning, i inkomst, i boendeplats. Jag tror att alla kan påverka sin framtid, men att det måste finnas förutsättningar som inte hindrar. Mitt mål med politiken är att ge varje enskild människa möjlighet att välja det bästa för just hen. Samma möjligheter ska finnas över allt i Sverige, därför är det viktigt att skola, arbete och infrastruktur fungerar i vårt län och kommun.

Förtroendeuppdrag

Liberalerna i Leksand: Vice ordförande
Kommunfullmäktige: Ledamot
Landstingets Kollektivtrafiknämnd: Ersättare