Se alla

Infrastruktur Leksand

Måndag 27 augusti 2018

Leksandsbron blev ju nyligen renoverad, sedan dess är den stängd för tung trafik.
Det börjar bli dags att reservera plats för en ny bro innan alla möjligheter är bortbyggda.

Det är knappast möjligt att bygga en bro på samma plats som dagens.
När tunga trafiken inte kan passera bron har det medfört att arbetsfordon bygger upp långa köer på riksvägen under de tider som det är mest trafik.

Det har nyligen blivit avslag för rondeller vid infarterna från Rv 70. Vi behöver nu trycka på för att få rondell(er) i samband med att Moskogenlänken byggs.

Det blir allt för mycket trafik i centrum med trånga vägar och trafikkaos vid hockeymatcher. Det är i princip omöjligt att ta sig i motsatt riktning, vid skolan är det stopp vid gångfartsområdet, efter Rättviksvägen tvingas bussar köra upp på trottoaren.
Därför behöver vi se över möjligheterna att få en huvudväg till och från kulturtriangeln norr ut, gärna i samband med byggandet av Limalänken.

De många byarna och samhällena bidrar starkt till en attraktiv kommun. Bra vägar och bra gång och cykelvägar binder ihop kommunen.
Enskilda vägar har kommunen skött om sedan kommunsammanslagningen på -70 talet. Eventuellt ändrade ägarförhållanden av de enskilda vägarna ska inte minska kommunens ambitioner att underhålla och vidmakthålla det enskilda vägnätet.